niedziela 25 października 2020

KORTRAK sp. z o.o.

Bloki ościeżnicowe sosnowe

 

• 42 x 153 x 2100

• 86 x 153 x 2100

• 42 x 123 x 2100

• 86 x 123 x 2100

Bloki ościeżnicowe sosnowe